Partner

Het verander-kompas is online hulpmiddel om effectief, eenvoudig en/ of anoniem deelnemers (stakeholders) te bevragen over uiteenlopende onderwerpen bijv. risicobeheersing, werkprocessen, klant-impact, kennisniveau etc en geeft direct feedback hoe u zich verhoudt tot een onderwerp.

Waarom partner worden?

Veranderkoers.nl biedt een werkvorm waarin je de verandering gaat leren modelleren, mensen hierop laten aansluiten, toetst of het werkt in de praktijk en online deelnemers effectief blijft betrekken.

De doelgroep voor de inzet van de StakeholderApp:

  • Projectmanager; snel, vooraf verkennen of er obstakels zijn,  expertise aanwezig is en resources.
  • Agile support; wil je meer grip en stakeholders eenvoudiger betrekken om van Wens (Epic) -> Verhaallijn (Story ) -> Sprints  toe te werken, tool is ideale feedback and feed forward tool.
  • Proceseigenaren; stakeholders blijvend uitvragen over procesverbetering, dashboard met eenduidig overzicht of er verbetering waarnemer is binnen proces.

Gold partner
Uw eigen verander.nl omgeving, uw ‘eigen’ LEGO Serious Lego workshop, uw wordt getraind om zelfstandig de toolkit in te zetten, uit te breiden voor uw omgeving. De toolkit wordt ingericht op uw huisstijl, eventueel met een (iOS) module.

Business partner;
Gebruik maken van veranderkoers.nl toolkit in uw werkomgeving, uw wordt getraind workshop ‘aansluiten op verandering’ die u vervolgens zelf kunt geven en wordt klaargestoomd om zelfstandig ‘verander-kompas’ in te richten, te onderhouden en in te zetten.

Meer weten?
Mail partner@veranderkoers.nl voor meer informatie.