Mijn koers

Enquête Stakeholderveld (demo)
Stakeholders spelen uiteraard een rol als het gaat om verandering en innovatie in je bedrijf en organisatie. Hoe groot is hun betrokkenheid? Wat zijn hun belangen? Wat is hun visie, en hoe stimuleer je hun inbreng.

Een praktische tool om deze vragen (en de antwoorden) in beeld te brengen is deze enquête .

Het doel is om helder te krijgen hoe belangrijk stakeholdermanagement nu werkelijk is bij de opdrachtformulering en uitvoering.

Belangen van de stakeholders

Het doel is om helder te krijgen hoe belangrijk stakeholdermanagement nu werkelijk is bij de opdrachtformulering en uitvoering. Wat is de behoefte van de opdrachtgever om op actieve wijze input en feiten op te halen gedurende het proces?

Businesscase

Een businesscase (managementterm) beschrijft de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen. Daarbij worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's.